Yasal Uyarı

 

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesi ve içinde düzenlenmiş olan tüm eserler F&M Evde Bakım – Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye aittir. İşbu sitenin herhangi bir sayfasını ziyaret etmekle, aşağıda belirtilen ve yasal düzenlemelerle getirilen bütün koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız.
F&M Evde Bakım- Sağlık Hizmetleri A.Ş. bu internet sitesini halen sunulmakta olan hizmetlerini tanıtmak ve siteyi ziyaret eden kişileri yeni hizmetlerinden haberdar etmek için hazırlamıştır. Bunların yanı sıra internet sitemizde firmamızla ilgili genel bilgiler, hizmetlerimizin ağırlıkta olduğu hastalıklara ilişkin temel bilgiler, vs yer almaktadır. F&M Evde Bakım – Sağlık Hizmetleri A.Ş. , internet sitesinin içinde yer alan bilgileri hatasız ve güncel halde tutmaya çalışmakla birlikte buradaki bilgilerin ve/veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında hiçbir garanti vermemektedir.
İşbu internet sitesinin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirme amacı ile düzenlenmiştir. Sunulan bilgilerin içeriği hiçbir şekilde profesyonel tıbbi tavsiye niteliği taşımaz ve tedavi önerisi olarak yorumlanamaz. Bu site içerisinde yer alan hiçbir şey ziyaretçiler tarafından tavsiye olarak değerlendirilip hiçbir karar veya eyleme neden olamaz. Bu gibi bir durumda bütün sorumluluk siteyi ziyaret edene ait olacaktır. F&M Evde Bakım – Sağlık Hizmetleri A.Ş. , bu internet sitesinde yer alan bütün ürün, bilgi ve hizmetleri önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman değiştirme, sunumdan kaldırma veya düzeltme hakkına sahiptir.
İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında doğabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, virüs bulaşması, sistem arızası vs. sebepler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan zarar ve/veya ziyandan F&M Evde Bakım – Sağlık Hizmetleri A.Ş. veya çalışanları hiçbir surette sorumlu tutulamazlar. Tüm sorumluluk internet sitesini ziyaret eden ziyaretçiye aittir.
Gerek bu internet sitesinden bağlantı (link) verilen sitelerdeki, gerekse diğer internet sitelerine bağlantılar neticesinde uğranılabilecek tüm zarar ve hasar kullanıcıya aittir. Bu sitelerden verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri, F&M Evde Bakım – Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Bu sebeple, diğer bir internet sitesi ile ilgili tüm risk ve sorumluluk ziyaretçiye aittir.
F&M Evde Bakım – Sağlık Hizmetleri A.Ş. herhangi bir kötü veya kötüye kullanım halinde ziyaretçiye vermiş olduğu tüm hakları önceden haber vermeksizin derhal iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir. Bu hakkın kullanılmaması sonradan kullanılmayacağı anlamına gelmez.
İşbu internet sitesi içerisinde yer alan 5846 sayılı yasa ile ilgili yönetmeliklere göre korumaya tabi her türlü bilgi, resim, marka, logo, yazı, açıklama vs. gibi fikri mülkiyet konusu hakların mülkiyeti münhasıran F&M Evde Bakım – Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye aittir. F&M Evde Bakım – Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye ait internet sitesinin içeriği, sadece ziyaretçileri bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Hiçbir koşulda internet sitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi, belge, resim, marka, logo, fotoğraf ve benzeri tanımlayıcı veya açıklayıcı unsurları kopyalamak, nakletmek, değiştirmek, haksız olarak kullanmak yasaktır.
Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışındaki unsurlardan işbu internet sitesinde yer alan herhangi bir şey F&M Evde Bakım – Sağlık Hizmetleri A.Ş. izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve/veya başka bir yere taşınamaz.